Home

AstmahjemKongsberg


HISTORIEN KORT


I 2020 var det 70 år siden at Astmahjemmet i Kongsberg, Norge, åbnede.


Mange astmasyge børn fik, gennem årene, mulighed for at komme på et styrkende 4 måneders ophold i den friske klare luft. Astmahjemmet lukkede i 1979.


Nogle af børnene holdt efterfølgende kontakt, men for de fleste var oplevelserne fra opholdet ikke mulige at dele med andre.


Mange år senere blev ønsket om at kunne dette dog så stort, at der blev der lavet en efterlysning i radioprogrammet ”giro 413”, og skrevet en artikel i Astma- og allergiforeningens blad.


Der blev oprettet 2 Facebookgrupper, som hurtigt voksede sig store, og interessen for at deltage i ”træf”, arrangeret af et par gæve kvinder, var stor.


Man mødtes i Skanderborg, København, Svendborg og Odense, og her blev det klart at vi deler en helt særlig historie, og har et helt særligt fællesskab, - også selv om vi ikke var i Norge på samme tid.


Der opstod et fælles ønske om at kunne lave ture tilbage til stedet, arrangere gåture og andre fællesoplevelser, samt videregive

vore erfaringer om at leve (godt) med kronisk sygdom.


LÆS meget mere på Sven R. Johnsens hjemmeside om astmahjemmet

via dette LINK.


Video fra indvielse af hjemmet: LINK


Den 23. februar 2019

stiftedes foreningen Astmahjemkongsberg. 


Foreningens formål er at arrangere ture

og dele erfaringer, viden og historie, med flere tidligere astmabørn, ”tanter” og pårørende, men på sigt også med andre patientgrupper.


BLIV MEDLEM


Vil du være medlem af foreningen,

så send navn og mailadresse på nedenstående formular, så får du en velkomstmail med alle relevante oplysninger.


Det koster 100 kr

om året. (1.10 2020 - 30.9 2021)


Danske Bank konto nr: 9570 13022046


Indbetaling fra udlandet:

BIC (SWIFT-adresse) DABADKKK 

IBAN kontonr: DK4330000013022046

 
 
 
 
 


Link til alle

foreningens dokumenter på næste side.


Susanne Bülow har haft kontakt til tanterne Kis, Dagny og Witte, og skal hilse os mange gange fra dem.

De har givet lov til at vi deler disse billeder med jer, her på siden.

Tante Witte, Tante Kis, Tante Dagny og tante Witte. 

 


Kære medlem af Astmahjemkongsberg. 


Her skriver vi lidt om hvad der er af nyheder, kommende arrangementer m.m.

Det seneste års tid har der jo ikke været så meget at skrive om, men lidt sker der da :-)


Vi har nu holdt vores første virtuelle træf. Og selv om det jo ikke er det samme som at ses i den virkelige verden, så kan det bestemt også noget.

Trods lidt tekniske udfordringer hist og pist, så havde vi et par rigtig hyggelige timer sammen. så det kan bestemt gentages, hvis det ikke lykkes os at få arrangeret noget andet i sommer.


    Det næste vi har på tapetet er vores            Generalforsamling den 19. juni.

          Det bliver også via Teams

 

Indkaldelsen er sendt ud til alle medlemmer, og den kan ses her på hjemmesiden, under dokumenter. Du kan komme til dokumentsiden, ved at bruge linket HER.


Husk, at I stadig gerne må sende små sjove anekdoter og billeder til os, så der kan komme lidt mere på "husker du"-siden.

Send det til:             formand@astmahjemkongsberg.dk


Man kan også være med i vores arbejdsgrupper, som du kan se mere om lige her nedenfor. Der står også hvem du kan kontakte, hvis du har spørgsmål, oplysninger eller vil være med i gruppen.


De Grønne ture er aktive og I alle medlemmer er velkomne til at deltage.

                NYT: Tur på FYN.

 Se i boks nedenfor på siden,for yderligere information om dette.

AKTIVITETER


Bestyrelsen har taget initiativ til oprettelse af et antal arbejdsgrupper, som står for aktiviteterne i foreningen.


Alle medlemmer kan deltage i gruppernes arrangementer, eller bede bestyrelsen om godkendelse af en ny gruppe / aktivitet, som man gerne vil være tovholder for.


Vi har følgende grupper:

ØKONOMIGRUPPE


Foreningens kasserer og revisor, samt et antal medlemmer, som arbejder med fondsansøgninger. Tovholder er foreningens formand.

MEDICINSK VIDEN  OG HISTORIE


Susanne Bülow og Lene Ezzaaf har været på Rigsarkivet og Susanne har lavet spørgeskemaundersøgelse mv. Der arbejdes videre med at fremme foreningens virke via netværks-dannelse, dvs. kontakt til lægelige og medicinsk-historiske fællesskaber.

Netop nu arrangeres en tur til rigsarkivet, vil du med, så ring eller SMS til Susanne 61268316

eller til Lene 23379323 


FØR NU OG I FREMTIDEN


Man kan sige, at vi er en "uddøende race", for der er ikke længere et astmahjem og vi bliver jo ikke yngre. Så hvorfor skulle nogen interessere sig for os? Fordi det vi lærte og den viden vi har opnået, om hvordan man passer på sig selv, er værdifuld viden både for de der lever med med astma, allergi eller andre kroniske sygdomme, og for deres pårørende.

Vil du dele erfaringer, gode råd eller ønsker for fremtiden, så kontakt Lene :

formand@astmahjemkongsberg.dk


WEBGRUPPE


bestående af webadministrator, som står for domæne, mail mv. og grafiker, som hjælper med hjemmesiden. Tovholder er foreningens formand.

HJEMMETS HISTORIE


Børnenes historier, breve, bøger, videoer mv. er ideer vi meget gerne vil arbejde videre med i det nye år. Kontakt formanden, hvis du er interesseret i at bidrage til eller arbejde med disse emner.

formand@astmahjemkongsberg.dk

eller Margit Baagøe 2253 2364

mail: kamp@c.dk

TRÆF


Træf er et arrangement hvor de, der har været på astmahjemmet, mødes for at  udveksle erfaringer og minder. Arbejdsgruppen står for oplæg og det praktiske omkring arrangementet.

Man møder gamle venner - og få nye. 

Tovholdere er Susanne Bülow, Karen Mørck og Lene Ezzaaf.

Har du lyst til at stå for et træf i din landsdel, hjælper vi gerne med at arrangere og gennemføre det.

Kontakt

formand@astmahjemkongsberg.dk

TURE TIL NORGE


I 2019 gennemførtes en tur til Norge med overnatning på hjemmet,

som nu er kursted. Det blev en succes og der blev planlagt endnu en tur i 2020. Den blev desværre aflyst pga. Corona. Nu håber vi på, at kunne gennemføre turen i 2021. 

Der er fortsat et par ledige pladser.

Tovholdere  i gruppen er Jytte Klit og Margit Baagøe tlf: 22532364

GRØNNE GÅ-TURE


Tag med ud i naturen, og drøft hvad der ligger på sinde. Turen har et sundhedsfremmende formål, vi bytter gode råd, laver vejrtrækningsøvelser og andet, som er godt for os. Det er en god ide - og hyggeligt - at medbringe lidt at drikke og spise.


Vil du vil høre mere om hvordan du opretter en turgruppe i dit nærområde, så ring eller SMS til Susanne:

tlf: 61268316

   AKTUELLE Grønne GÅ-TURE

FYN

Grøn gåtur på Fyn bliver den 14. Juni kl 12 ved Langesø slot og gåtur langs søen. Der er mulighed for at sidde i tørvejr for dem der ikke kan klare turen rundt. Der er ishus med mulighed for at købe kaffe. Tilmelding er ikke nødvendig.


 Nordsjælland

 d. 1.juni 2021 er der grøn tur til Nivågård. Vi mødes derude kl. 11.

  Medbring evt. lidt at spise og drikke.

Spørgsmål og tilmelding:

ring eller SMS til Susanne på

61268316

Eller skriv en mail på

susannebulow@icloud.com

BESTYRELSEN


Formand

Lene Ezzaaf

Kontakt


Næstformand

Ivan Jensen

Kontakt


Kasserer

Lena Nielsen Thorsen

kontakt


Danske Bank

konto nr: 9570 13022046

   

Indbetaling fra udlandet:

BIC (SWIFT-adresse) DABADKKK 

IBAN kontonr: DK4330000013022046


Medlem

Susanne Bülow


Medlem

Margit Baagøe


Suppleant

Brian Vedel


Revisor

Søren Ahrenkiel


Har du forslag, fotos eller dokumenter til hjemmesiden,

så send dem til webmaster@astmahjemkongsberg.dk 

med samtykke til deling fra de personer der ses på eventuelle billeder, så vil bestyrelsen vurdere om det tilsendte har almen interesse. 


Bestyrelsen har besluttet, at der på hjemmesiden udelukkende må være fotos, hvor alle på billedet har givet tilladelse, eller billeder, hvor man ikke kan genkende personer.

Dokumenter skal være forsynet med kildeangivelse.