Home


Se alle foreningens dokumenter på næste side.Nederst på denne side kan du se hvilke grupper eller ture du kan deltage i som medlem

NYHEDER


Der afholdes generalforsamling på Fyn.

29. februar 2020. 


- Planer om tur til Kongsberg

3-7 september 2020


- Fælles tur til Rigsarkivet,

se info nederst.


- Grøn tur i Nordsjælland,

se info nederst

Se flere gode billeder fra Kongsberg på Jette W. Frederiksens FLICKkonto


BLIV MEDLEM


Vil du være medlem af foreningen,

så send navn og mailadresse på nedenstående formular, så får du en velkomstmail med alle relevante oplysninger.


Det koster 100 kr om året.

1.10 2019 - 30.9 2020

 
 
 
 

AstmahjemKongsberg

AKTIVITETER


Bestyrelsen har taget initiativ til oprettelse af et antal arbejdsgrupper, som står for aktiviteterne i foreningen.


Alle medlemmer kan deltage i gruppernes arrangementer, eller bede bestyrelsen om godkendelse af en ny gruppe / aktivitet, som man gerne vil være tovholder for.


Vi har følgende grupper:HISTORIEN KORT


I 2020 er det 70 år siden at Astmahjemmet i  i Kongsberg, Norge, åbnede.


Mange astmasyge børn fik, gennem årene, mulighed for at komme på et styrkende 4 måneders ophold i den friske klare luft. Astmahjemmet lukkede i 1979.


Nogle af børnene holdt efterfølgende kontakt, men for de fleste var oplevelserne fra opholdet ikke mulige at dele med andre.


Mange år senere blev ønsket om at kunne dette dog så stort, at der blev der lavet en efterlysning i radioprogrammet ”giro 413”, og skrevet en artikel i Astma- og allergiforeningens blad.


Der blev oprettet 2 Facebookgrupper, som hurtigt voksede sig store, og interessen for at deltage i ”træf”, arrangeret af et par gæve kvinder, var stor.


Man mødtes i Skanderborg, København, Svendborg og Odense, og her blev det klart at vi deler en helt særlig historie, og har et helt særligt fællesskab, - også selv om vi ikke var i Norge på samme tid.


Der opstod et fælles ønske om at kunne lave ture tilbage til stedet, arrangere gåture og andre fællesoplevelser, samt videregive

vore erfaringer om at leve (godt) med kronisk sygdom.
Den 23. februar 2019

stiftedes foreningen Astmahjemkongsberg. 


Foreningens formål er at arrangere ture

og dele erfaringer, viden og historie, med flere tidligere astmabørn, ”tanter” og pårørende, men på sigt også med andre patientgrupper.


ØKONOMIGRUPPE


Foreningens kasserer og revisor, samt et antal medlemmer, som arbejder med fondsansøgninger. Tovholder er foreningens formand.

MEDICINSK VIDEN  OG HISTORIE


Susanne Bülow og Lene Ezzaaf har været på Rigsarkivet og Susanne har lavet spørgeskemaundersøgelse mv. Der arbejdes videre med at fremme foreningens virke via netværks-dannelse, dvs. kontakt til lægelige og medicinsk-historiske fællesskaber.

Netop nu arrangeres en tur til rigsarkivet, vil du med, så ring eller SMS til Susanne 61268316

eller til Lene 23379323 


WEBGRUPPE


bestående af webadministrator, som står for domæne, mail mv. og grafiker, som hjælper med hjemmesiden. Tovholder er foreningens formand.

HJEMMETS HISTORIE


Børnenes historier, breve, bøger, videoer mv. er ideer vi meget gerne vil arbejde videre med i det nye år. Kontakt formanden, hvis du er interesseret i at bidrage til eller arbejde med disse emner.

formand@astmahjemkongsberg.dk

TRÆF


Træf er et arrangement hvor de, der har været på astmahjemmet, mødes for at  udveksle erfaringer og minder. Arbejdsgruppen står for oplæg og det praktiske omkring arrangementet.

Man møder gamle venner - og få nye. 

Tovholdere er Susanne Bülow, Karen Mørck og Lene Ezzaaf.

Har du lyst til at stå for et træf i din landsdel, hjælper vi gerne med at arrangere og gennemføre det.

Kontakt

formand@astmahjemkongsberg.dk

TURE TIL NORGE


I 2019 gennemførtes en tur til Norge med overnatning på hjemmet,

som nu er kursted. Det blev en succes og der arbejdes nu på at arrangere en  tur den 3-7 spetember 2020.

Vi skal gerne op på min 20 deltagere, for at det kan lade sig gøre.


Tovholdere  i gruppen er Jytte Klit og Margit Baagø tlf: 22532364

GRØNNE GÅ-TURE


Tag med ud i naturen, og drøft hvad der ligger på sinde. Turen har et sundhedsfremmende formål, vi bytter gode råd, laver vejrtrækningsøvelser og andet, som er godt for os. Det er en god ide - og hyggeligt - at medbringe lidt at drikke og spise.


Vil du vil høre mere om hvordan du opretter en turgruppe i dit nærområde, så ring eller SMS til Susanne:

tlf: 61268316

AKTUELLE TURE

 

Nordsjælland

Susanne Bülow, Jytte Klit og Tina Rydell  står for ”sund krammer” – ture i Nordsjælland, tirsdag kl 10-12.


Spørgsmål og tilmelding, ring eller SMS 61268316


Jylland

Jette Frederiksen står for ture i det Jyske. Program følger senere.BESTYRELSEN


Formand

Lene Ezzaaf

Kontakt


Kasserer

Carl Verner  Bentzen

Kontakt

Medlem

Susanne Bülow


Medlem

Margit Baagø


Medlem

Ivan Jensen

Suppleant

Bill Revsgaard Jørgensen


Suppleant

Jytte Klit


Revisor

Søren Ahrenkiel


Har du forslag, fotos eller dokumenter til hjemmesiden,

så send dem til webmaster@astmahjemkongsberg.dk 

med samtykke til deling fra de personer der ses på eventuelle billeder, så vil bestyrelsen vurdere om det tilsendte har almen interesse. 


Bestyrelsen har besluttet, at der på hjemmesiden udelukkende må være fotos, hvor alle på billedet har givet tilladelse, eller billeder, hvor man ikke kan genkende personer.

Dokumenter skal være forsynet med kildeangivelse.