Home

AstmahjemKongsberg


HISTORIEN KORT


I 2020 var det 70 år siden at Astmahjemmet i Kongsberg, Norge, åbnede.


Mange astmasyge børn fik, gennem årene, mulighed for at komme på et styrkende 4 måneders ophold i den friske klare luft. Astmahjemmet lukkede i 1979.


Nogle af børnene holdt efterfølgende kontakt, men for de fleste var oplevelserne fra opholdet ikke mulige at dele med andre.


Mange år senere blev ønsket om at kunne dette dog så stort, at der blev der lavet en efterlysning i radioprogrammet ”giro 413”, og skrevet en artikel i Astma- og allergiforeningens blad.


Der blev oprettet 2 Facebookgrupper, som hurtigt voksede sig store, og interessen for at deltage i ”træf”, arrangeret af et par gæve kvinder, var stor.


Man mødtes i Skanderborg, København, Svendborg og Odense, og her blev det klart at vi deler en helt særlig historie, og har et helt særligt fællesskab, - også selv om vi ikke var i Norge på samme tid.


Der opstod et fælles ønske om at kunne lave ture tilbage til stedet, arrangere gåture og andre fællesoplevelser, samt videregive

vore erfaringer om at leve (godt) med kronisk sygdom.


LÆS meget mere på Sven R. Johnsens hjemmeside om astmahjemmet

via dette LINK.


Video fra indvielse af hjemmet: LINK


Den 23. februar 2019

stiftedes foreningen Astmahjemkongsberg. 


Foreningens formål er at arrangere ture

og dele erfaringer, viden og historie, med flere tidligere astmabørn, ”tanter” og pårørende, men på sigt også med andre patientgrupper. 

Kære medlemmer af Astmahjemkongsberg. 


Så blev det forår - med de første pollen El og Hassel - jo tak! 

Men også med viber og lærker, som skutter sig i kulden

og småfugle som øver sangstemmen.

Lad os da stemme i med en hyldest til foråret.Forårstræf 

Tina, Jens og Karsten har sendt invitation til alle medlemmer, og 14 har tilmeldt sig. Turen går til Axelhus på Fyn. Den 18.-20. April

Det kan kun blive godt :-)    Med foråret kommer også den årlige generalforsamling.

I år online på Teams, så alle kan være med, uanset hvor de bor i landet.

Her er links til mødet:


  1. del kl. 11-12l: https://teams.live.com/meet/9420162963711

 

   2. del kl. 12-13: https://teams.live.com/meet/9470357094736


Der bliver udsendt indkaldelse til de medlemmer vi har en mailadresse til. Den lægges også ud på facebooksiderne.

OG snart kan du se dokumenterne på næste side. (link)Norgestur?

Flere medlemmer vil meget gerne en tur til Norge igen i 2023 og 2024,

når sølvværket og byen Kongsberg har jubilæum.

Men vi mangler en eller flere, som har mod på at hjælpe

med at arrangere turene.

Vil du være med til dette, så kontakt os via mail:

formand@astmahjemkongsberg.dk
Sommertræf?

Husk, at du kan få gode råd fra bestyrelsen, hvis du vil tilrettelægge et træf nær dig. Kontakt formand@astmahjemkongsberg,dk eller ring på mobil nr. 23379323Mange hilsener

formandinden og bestyrelsenHusk

at I meget gerne

må sende

små sjove anekdoter

og billeder til os,

så der kan komme

lidt mere på

"KAN DU HUSKE"

siden.


Send det til:   

formand@astmahjemkongsberg.dk


Link til alle

foreningens dokumenter på næste side.Besøg på NaturMedicinsk museum,

januar 2023.

Du kan fortsat være med på foreningens grønne og gule ture, og evt. planlægge en i dit eget lokalområde.


I bestyrelsen regner vi med at arrangere

tre træf rundt om i landet.

Medlemmerne har fået en mail om dette.


Aktuel info om de enkelte aktiviteter

kan desuden ses nedenfor

i de farvede bokse.


Følg med her på siden, og kontakt os endelig, hvis du har spørgsmål eller vil være med til nogle af aktiviteterne.


Vil du støtte os med et medlemskab,

finder du oplysninger til at melde dig ind, her på siden, lidt længere nede.


Glade hilsener fra bestyrelsen.

FORSKNINGSPROJEKT


Der er nu mulighed for at deltage i et stort forskningsprojekt på Hvidovre Hospital.


Se mere via  dette link som fører til

et opslag i Facebookgruppen

"Venner fra Astmahjemmet i Norge".

Opslaget er lavet af projektansvarlige

Charlotte Ulrik.


Hvis du vil deltage, så kontakt

tlf. 31809545

eller send en mail til

ahh-fp-relate@regionh.dk

BLIV MEDLEM


Vil du være medlem af foreningen,

så send navn og mailadresse på nedenstående formular, så får du en velkomstmail med alle relevante oplysninger.


Det koster 150 kr om året.

Er man en hustand hvor flere vil være medlem, så er der også et familieabbonnement på 250 kr,- som dækker alle i husstanden.


Et medlemskab giver mulighed for at

deltage i foreningens arbejde, i arrangementer og medlemstræf, og evt. selv danne en aktivitetsgruppe.


Danske Bank konto nr:

9570 13022046


Indbetaling fra udlandet:

BIC (SWIFT-adresse) DABADKKK 

IBAN kontonr: DK4330000013022046

 
 
 
 
 

AKTIVITETER


Bestyrelsen har taget initiativ til oprettelse af et antal aktivitetsgrupper, som står for arrangementerne i foreningen.


Alle medlemmer kan deltage i gruppernes arrangementer, eller bede bestyrelsen om godkendelse af en ny gruppe / aktivitet,

som man gerne vil være tovholder for.


Og bare rolig, det drejer sig ikke mindst om hyggeligt samvær, så der er ingen "arbejdstvang" ;-)


Men vi håber, at man vil tage ejerskab og ansvar i forhold til det, som gruppen står for.

Kontakt os hvis du vil være med i en gruppe, eller har en ide til nye aktiviteter.


Vi har følgende grupper: Se de 9 farvede blokke nedenfor. Her kan du også se hvem du kan kontakte, for at få mere at vide.

ØKONOMIGRUPPE


Foreningens kasserer og revisor, samt et antal medlemmer, som arbejder med fondsansøgninger. Tovholder er foreningens formand, som kan kontaktes på formand@astmahjemkongsberg.dk

MEDICINSK VIDEN  OG HISTORIE


Susanne Bülow og Lene Ezzaaf har været på Rigsarkivet og Susanne har lavet spørgeskemaundersøgelse mv. Der arbejdes videre med at fremme foreningens virke via netværks-dannelse, dvs. kontakt til lægelige og medicinsk-historiske fællesskaber.

Du kan få vejledning hvis du ønsker at arrangere en tur til rigsarkivet. Ring eller SMS til Susanne 61268316

eller til Lene 23379323 


FØR NU OG I FREMTIDEN


Man kan sige, at vi er en "uddøende race", for der er ikke længere et astmahjem og vi bliver jo ikke yngre. Så hvorfor skulle nogen interessere sig for os? Fordi det vi lærte og den viden vi har opnået, om hvordan man passer på sig selv, er værdifuld viden både for de der lever med med astma, allergi eller andre kroniske sygdomme, og for deres pårørende.

Vil du dele erfaringer, gode råd eller ønsker for fremtiden, så kontakt Lene :

formand@astmahjemkongsberg.dk


WEBGRUPPE


bestående af webadministrator/ grafiker, som står for domæne, mail og hjemmesiden.

Ansvarlig  er foreningens formand.

Vil du have noget på hjemmesiden, så skriv til formand@astmahjemkongsberg.dk

TRÆF


Træf er et arrangement hvor de, der har været på astmahjemmet, mødes for at  udveksle erfaringer og minder. Arbejdsgruppen, som kan består af alle medlemmer, står for oplæg og det praktiske omkring arrangementet.

Man møder gamle venner - og får nye. 

Tovholder er Lene Ezzaaf.

Har du lyst til at stå for et træf i din landsdel, hjælper vi gerne med at arrangere og gennemføre det.

Kontakt

formand@astmahjemkongsberg.dk

Eller Lene på 23379323

HJEMMETS HISTORIE


Børnenes historier, breve, bøger, videoer mv. er ideer vi meget gerne vil arbejde videre med i det nye år. Kontakt formanden, hvis du er interesseret i at bidrage til eller arbejde med disse emner.

formand@astmahjemkongsberg.dk

Skriv til formand@astmahjemkongsberg.dk

Eller sms til Lene på 23379323


GRØNNE GÅ-TURE


Tag med ud i naturen, og drøft hvad der ligger på sinde. Turen har et sundhedsfremmende formål, vi bytter gode råd, laver vejrtrækningsøvelser og andet, som er godt for os. Det er en god ide - og hyggeligt - at medbringe lidt at drikke og spise.


Vil du vil høre mere om hvordan du opretter en turgruppe i dit nærområde, så ring eller SMS til Susanne:

tlf: 61268316

   

 Grønne GÅ-TURE 

Der er "Grøn tur" med sundt og/eller kulturelt indhold, når nogle medlemmer har planlagt det.


Man medbringer selv evt. 

mad og drikke til turen.


Vil du vide mere, så kontakt

Susanne på 61268316 


Vil du have info her på siden, så kontakt Lene på 23379323NORGESTUR 


Flere medlemmer vil meget gerne en tur til Norge i 2023 og 2024, når sølvværket og byen Kongsberg har jubilæum.


Vi mangler en eller flere, som har mod på at hjælpe med at arrangere turen.

Har du lyst til at være med i en gruppe om dette, så kontakt os !


Har du spørgsmål, så kontakt os

via mail formand@astmahjemkongsberg.dk 

Susanne Bülow har haft kontakt til tanterne Kis, Dagny og Witte, og skal hilse os mange gange fra dem.

De har givet lov til at vi deler disse billeder med jer, her på siden. Tante Witte, Tante Kis, Tante Dagny og tante Witte. 

 

BESTYRELSEN


FORMAND

Lene Ezzaaf

link til Kontakt


NÆSTFORMAND

Ivan Jensen

link til Kontakt


KASSERER

Lena Nielsen Thorsen

link til kontaktSuppleant

Susanne BülowRevisor

Søren Ahrenkiel


BANKOPLYSNINGER


Danske Bank

konto nr: 9570 13022046

   

Indbetaling fra udlandet:

BIC (SWIFT-adresse) DABADKKK 

IBAN kontonr: DK4330000013022046