Home

AstmahjemKongsberg


HISTORIEN KORT


I 2020 var det 70 år siden at Astmahjemmet i Kongsberg, Norge, åbnede.


Mange astmasyge børn fik, gennem årene, mulighed for at komme på et styrkende 4 måneders ophold i den friske klare luft. Astmahjemmet lukkede i 1979.


Nogle af børnene holdt efterfølgende kontakt, men for de fleste var oplevelserne fra opholdet ikke mulige at dele med andre.


Mange år senere blev ønsket om at kunne dette dog så stort, at der blev der lavet en efterlysning i radioprogrammet ”giro 413”, og skrevet en artikel i Astma- og allergiforeningens blad.


Der blev oprettet 2 Facebookgrupper, som hurtigt voksede sig store, og interessen for at deltage i ”træf”, arrangeret af et par gæve kvinder, var stor.


Man mødtes i Skanderborg, København, Svendborg og Odense, og her blev det klart at vi deler en helt særlig historie, og har et helt særligt fællesskab, - også selv om vi ikke var i Norge på samme tid.

Der opstod et fælles ønske om at kunne lave ture tilbage til stedet, arrangere gåture og andre fællesoplevelser, samt videregive

vore erfaringer om at leve (godt) med kronisk sygdom.


LÆS meget mere på Sven R. Johnsens hjemmeside om astmahjemmet

via dette LINK.


Video fra indvielse af hjemmet: LINK


Den 23. februar 2019

stiftedes foreningen Astmahjemkongsberg. 

Foreningens formål er at arrangere ture

og dele erfaringer, viden og historie, med flere tidligere astmabørn, ”tanter” og pårørende, men på sigt også med andre patientgrupper.

Send gerne små anekdoter og billeder til os, så de kan komme "KAN DU HUSKE" siden.


Send det til:   

formand@astmahjemkongsberg.dk

                                             Kære medlemmer


Så er det snart tid til generalforsamling, og indkaldelse er på vej i mail til jer.

Det bliver søndag den 10. marts på Teams.

Har du nogle input til os, så sig endelig til. Der er også et par ledige pladser i bestyrelsen. Vi er tre, og der kan være to mere. Så har du lyst til at være med, så er du meget velkommen.


Andre nyheder:

Det ser ud til at der er stemning for en fælles tur til Norge, i Knutehytten og/eller på Fredheim, den 16.19. maj 2024. Man kan deltage i 17. majfest og jubilæum i Kongsberg by.

Husker I "Kronerne i Håvet"? Denne mindesten blev rejst i 1624 og den står der endnu :-) 

Vi kan forhåbentlig også få mulighed for at møde tante Dagny og tanta Witte.


Og så arbejder en gruppe medlemmer på at få genetableret en mindesten i væggen, som erstatning for den, som er blevet væk. Vil du støtte dette projekt, er det meget velkomment, da foreningen ikke har de 10.000 det koster.


Vi regner med, at vi, i 2024 kan invitere til et træf eller to og vi håber, at medlemmer vil stå for nogle grønne gåture igen i år. Husk, at du også kan arrangere træf eller grøn tur i dit område. Vi giver gerne råd om hvordan. Det er nemt :-)


Skriv til os på formand@astmahjemkongsberg.dk eller ring til Lene på 23379323, hvis I har spørgsmål.
Lidt om foreningens formål og nye aktiviteter:


Foreningens formål er - som almennyttig forening:


  • At opsamle viden og udbrede viden om Astmahjemmets historie og børnenes familier, der har haft tilknytning til Astmahjemmet


  • At være kulturbærende og samlende ved at arrangere sammenkomster, ture og møder for medlemmerne af foreningen. Herigennem kan udveksles oplevelser, viden og erfaringer fra opholdene på astmahjemmet såvel som pårørende eller ansatte på hjemmet


  • At generere viden om livet med kronisk lungesygdom og eksem, via medlemmernes historier, der kan bidrage til forebyggelse og sundhedsfremme for andre


  • At sammenfatte og publicere materiale om Astmahjemmet f.eks. i form af bøger, artikler, trykt materiale og indhold på hjemmeside, samt nyhedsbreve til medlemmerne.

 

De seneste arrangementer har været med socialt sigte. Vi mødes med gamle og nye venner og hygger os med at dele erindringer fra astmahjemmet, og får ”ordnet verdenssituationen”.

Men som det ses, har vi også et andet formål, og til at imødekomme dette har Søren Ahrenkiel taget initiativ til at danne en ”sundhedsgruppe” i foreningens regi.


Jeg håber, at mange vil støtte op om dette, og I som interesserer jer for emnet skal ikke tøve med at kontakte Søren. 


De bedste hilsener fra bestyrelsen og formandinden.Besøg på NaturMedicinsk museum,

januar 2023.

AKTIVITETER


Bestyrelsen har taget initiativ til oprettelse af et antal aktivitetsgrupper, som står for arrangementerne i foreningen.


Alle medlemmer kan deltage i gruppernes arrangementer, eller bede bestyrelsen om godkendelse af en ny gruppe / aktivitet,

som man gerne vil være tovholder for.


Og bare rolig, det drejer sig ikke mindst om hyggeligt samvær, så der er ingen "arbejdstvang" ;-)


Men vi håber, at man vil tage ejerskab og ansvar i forhold til det, som gruppen står for.

Kontakt os hvis du vil være med i en gruppe, eller har en ide til nye aktiviteter.


Vi har følgende grupper: Se de 9 farvede blokke nedenfor. Her kan du også se hvem du kan kontakte, for at få mere at vide.

Axelhus, Fyn. April 2023

Du kan fortsat være med på foreningens grønne og gule ture, og evt. planlægge en i dit eget lokalområde.


I bestyrelsen regner vi med at arrangere

tre træf rundt om i landet.

Medlemmerne har fået en mail om dette.


Aktuel info om de enkelte aktiviteter

kan desuden ses nedenfor

i de farvede bokse.


Følg med her på siden, og kontakt os endelig, hvis du har spørgsmål eller vil være med til nogle af aktiviteterne.


Vil du støtte os med et medlemskab,

finder du oplysninger til at melde dig ind, her på siden, lidt længere nede.


Glade hilsener fra bestyrelsen.

FORSKNINGSPROJEKTET


Forskningsprojekt på Hvidovre Hospital er nu afsluttet.
Hvis du vil vide mere om dette kan du måske få info fra de, som stod for det

kontakt

tlf. 31809545

eller send en mail til

ahh-fp-relate@regionh.dk

BLIV MEDLEM


Vil du være medlem af foreningen,

så send navn og mailadresse på nedenstående formular, så får du en velkomstmail med alle relevante oplysninger.


Det koster 150 kr om året.

Er man en hustand hvor flere vil være medlem, så er der også et familieabbonnement på 250 kr,- som dækker alle i husstanden.


Et medlemskab giver mulighed for at

deltage i foreningens arbejde, i arrangementer og medlemstræf, og evt. selv danne en aktivitetsgruppe.


Danske Bank konto nr:

9570 13022046


Indbetaling fra udlandet:

BIC (SWIFT-adresse) DABADKKK 

IBAN kontonr: DK4330000013022046

 
 
 
 
 

ØKONOMIGRUPPE


Foreningens kasserer og revisor, samt et antal medlemmer, som arbejder med fondsansøgninger. Tovholder er foreningens formand, som kan kontaktes på formand@astmahjemkongsberg.dk

MEDICINSK VIDEN  OG HISTORIE

Susanne Bülow og Lene Ezzaaf har været på Rigsarkivet og Susanne har lavet spørgeskemaundersøgelse mv. Der arbejdes videre med at fremme foreningens virke via netværks-dannelse, dvs. kontakt til lægelige og medicinsk-historiske fællesskaber.

Du kan få vejledning hvis du ønsker at arrangere en tur til rigsarkivet. Ring eller SMS til Susanne 61268316

eller til Lene 23379323 

2023: Søren Ahrenkiel har oprettet en gruppe, som vil arnejde med emnet. Mere om dette snarest.


FØR NU OG I FREMTIDEN


Man kan sige, at vi er en "uddøende race", for der er ikke længere et astmahjem og vi bliver jo ikke yngre.


Så hvorfor skulle nogen interessere sig for os?

Fordi det vi lærte og den viden vi har opnået, om hvordan man passer på sig selv, er værdifuld viden både for de der lever med med astma, allergi eller andre kroniske sygdomme, og for deres pårørende.


Vil du dele erfaringer, gode råd eller ønsker for fremtiden, så kontakt Lene :

formand@astmahjemkongsberg.dk


WEBGRUPPE


bestående af webadministrator/ grafiker, som står for domæne, mail og hjemmesiden.

Ansvarlig  er foreningens formand.

Vil du have noget på hjemmesiden, så skriv til formand@astmahjemkongsberg.dk

HJEMMETS HISTORIE


Børnenes historier, breve, bøger, videoer mv. er ideer vi meget gerne vil arbejde videre med i det nye år. Kontakt formanden, hvis du er interesseret i at bidrage til eller arbejde med disse emner.

formand@astmahjemkongsberg.dk

Skriv til formand@astmahjemkongsberg.dk

Eller sms til Lene på 23379323


TRÆF


Træf er et arrangement hvor de, der har været på astmahjemmet, mødes for at  udveksle erfaringer og minder.


Arbejdsgruppen, som kan består af alle medlemmer, står for oplæg og det praktiske omkring arrangementet.


Man møder gamle venner - og får nye. 

Tovholder er Lene Ezzaaf.

Har du lyst til at stå for et træf i din landsdel, hjælper vi gerne med at arrangere og gennemføre det.

Kontakt

formand@astmahjemkongsberg.dk

Eller Lene på 23379323


NORGESTUR 

Flere medlemmer har ønsket sig

en tur til Norge i  2024, når byen Kongsberg har jubilæum.


DET BLIVER den 16.-19 maj på Fredheim og Knutehytten.


BEMÆRK: Du skal selv sørge for at booke plads og finde transport.

Deltagerne finder selv ud af program og kørsel deroppe, men kan få inspiration af de, som har været der før.


Har du spørgsmål, så kontakt os

via mail formand@astmahjemkongsberg.dk 

GRØNNE GÅ-TURE


Tag med ud i naturen, og drøft hvad der ligger på sinde. Turen har et sundhedsfremmende formål, vi bytter gode råd, laver vejrtrækningsøvelser og andet, som er godt for os. Det er en god ide - og hyggeligt - at medbringe lidt at drikke og spise.   

 Grønne GÅ-TURE 


Der er "Grøn tur" med sundt

og/eller kulturelt indhold,

når nogle medlemmer

har planlagt det.


Man medbringer selv

evt. mad og drikke til turen.


Vil du have info om en tur her på siden,

så kontakt

Lene på 23379323


Susanne Bülow har haft kontakt til tanterne Kis, Dagny og Witte, og skal hilse os mange gange fra dem.

De har givet lov til at vi deler disse billeder med jer, her på siden. Tante Witte, Tante Kis, Tante Dagny og tante Witte. 

 


Har du forslag, fotos eller dokumenter til hjemmesiden,

så send dem til webmaster@astmahjemkongsberg.dk 

med samtykke til deling fra de personer der ses på eventuelle billeder, så vil bestyrelsen vurdere om det tilsendte har almen interesse. 


Bestyrelsen har besluttet, at der på hjemmesiden udelukkende må være fotos, hvor alle på billedet har givet tilladelse, eller billeder, hvor man ikke kan genkende personer.

Dokumenter skal være forsynet med kildeangivelse.

BESTYRELSEN


FORMAND

Lene Ezzaaf

link til Kontakt


NÆSTFORMAND

Jens Dollerup


KASSERER

Lena Nielsen Thorsen

link til kontaktSuppleant

Susanne Bülow


Suppleant

Kirsten Rasmussen


Revisor

Søren Ahrenkiel


BANKOPLYSNINGER


Danske Bank

konto nr: 9570 13022046

   

Indbetaling fra udlandet:

BIC (SWIFT-adresse) DABADKKK 

IBAN kontonr: DK4330000013022046